fund sliven

Switch to desktop Register Login

Историкът Петър Петров за преиздаването на том 3 от „Опит за история на град Сливен”

Сливенският историк и преподавател Петър Петров е част от екипа, който работи по преиздаването на том 3 от книгата „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков. Третият том от най-сливенската книга излиза от печат на 18 юли.

- Г-н Петров, Вие сте част от екипа, подготвил преиздаването на том 3 от книгата „Опит за история на град Сливен”. Как попаднахте в него?

- Николай Бъчваров от сдружение „Войводите на Сливен”, още преди малко повече от година, ме попита дали искам да се включа в екипа и аз се съгласих. Казах, че ще помогна с всичко, което зависи от мен. На 1 юли 2017 година започнах работа по сканирането на книгата. Още тогава Бъчваров ме попита кой още може да се включи към екипа и му дадох информация за експерти, за да може да проведе разговори с тях. Част от хората се съгласиха да се включат в начинанието, останалите са отказали по техни си причини.

- Каква беше Вашата роля в подготовката за преиздаването на книгата?

- Казано в кръга на шегата – от машинописка до редактор.Книгата на Табаков има 352 страници. Всяка страница бе сканирана и обработенатекстово със специален софтуер. След това се включи литераторът Петя Георгиева - тя осъвремени оригиналния текст от 1929 година и свърши много сериозна редакторска работа. После с много ценни научни коментари се включиха историците и краеведите Васил Дечев и Димка Илиева. Тяхна е и заслугата за голяма част от показалците и речника в справочната част.

Интересно е, че второто издание на тритомника на Табаков излиза през 16 години – през 1986 година излиза първият том, през 2002 година – вторият том, и сега, през 2018 година - третият том. Първият том излиза изцяло с помощта на държавата, вторият е финансиран от общината, а третият том излиза с помощта на общински фонд „Култура” и спомоществувателите, които ще си купят книгата предварително.

С хората от екипа, които се съгласиха да участватбезвъзмездно в преиздаването, започнахме съвместна работа през ноември -срещахме се, коментирахме, общувахме по интернет. Междувременно се заех да издирвам източниците, които може би е чел Табаков. Оттам започнах. Прегледах учебната програма на гимназия „Добри Чинтулов”, какво са учили през годините, по кои учебници, какви предмети. Добре, че има издадени годишници с темите на държавните изпити, матурите, класните работи по срокове и предмети, преподавателите и т.н. на сливенската мъжка гимназия. Интернет помогна за търсенето на информация в чужбина. Наложи се да чета биографията на Табаков, къде е учил, къде е бил, да прегледам електронните каталози на библиотеките, които може би е посетил. Сега всичко е дигитализирано, изтеглих много неща, гледах ги, четох ги, за да видя какво е намерил той. Табаков е ползвал много езици. Освен френски, който е учил в училище, е знаел и латински, немски, италиански, руски, турски езици. Енциклопедист!

- Колко страници ще има преиздаденият трети том?

- Това не е фототипно издание и всичко да е едно към едно. В момента (б.р. – интервюто е взето на 20 юни) последна страница, на която са техническите параметри на книгата, е 579-та. Липсват обаче няколко големи части. В началото на книгата има послеслов от проф. д.ист.н. Иван Русев. Липсват и бележките, които в момента са при коректор, литератор. Обемиста е библиографската справка за използваните и цитирани от авторите на тома източници. Написани на стил, извисен до тогавашното ниво на науката, днес много от думите ще останат неразбрани за съвременния читател. Ето защо с екипа решихме да съставим речник на чуждиците, остарелите и диалектните думи. Д-р Симеон Табаков на много места изяснява етимологията /произхода/ на някои думи – макар и понятни днес, те са дадени в речника с информация за пътя, който са извървели до навлизането им в българския език. В самия край на изданието са страниците със спомоществувателите. От библиотека „Зора” ни дадоха три варианта на такива страници и с екипа ще трябва да изберем един от тях за книгата. За да сме максимално близо до оригиналното издание, запазихме и някои от т. нар. „бели страници“, т.е. да няма обособен текст, който да започва на четна страница. Най-трудната част, която ми отне около една седмица денонощен труд, бяха таблиците. Който е правил страниране с таблици, знае какво е. Тези таблици навремето са ги правили по един начин, сега обаче всичко зависи от текстовото поле на изданието. Трябваше да се спазват параметрите и визията на първи и втори том и оттам нататък оригиналният текст да се намести. Към третия том има и географски и именен показател, както и библиография с източниците, които Табаков е ползвал. Така че това издание ще бъде малко над 600 страници.

.......................

Книгата се издава с помощта на Общински фонд „Култура”, който отпусна 2500 лв. за преиздаването на книгата. Това позволява луксозното издание да бъде реализирано на минимална цена. За набирането на останалата част от нужните за отпечатването средства, сдружението е подготвило специални ваучери на стойност 15 лв. Всеки, купил ваучер, ще получи книгата веднага след нейното отпечатване - 18 юли 2018 г. Купилите ваучери ще бъдат заведени в специален регистър и при тяхно съгласие имената им ще бъдат публикувани на страницата, свързана с преиздаването на книгата - „Опит за история на гр. Сливен“.

Вече над 100 души са отделили от личните си средства за подпомагане издаването на луксозното издание и са купили ваучери. Отделно от това са постъпили и няколко дарения от родолюбиви сливенци. Ваучери могат да се купят до 3 юли /включително/ от галерия „Седем” на ул. „Ген. Столипин” № 26.

Инициативата е подкрепена от фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен”, гарантирана е от Управителния съвет на сдружение „Войводите на Сливен”, и е под финансовия надзор на счетоводител и нотариус.

Повече информация на тел. 044/411832 - ОДФ-Сливен; СВС 0889950015 - Камелия Михова.

Посещения: 755

Историкът Васил Дечев за преиздаването на том 3 от „Опит за история на град Сливен”

Доайенът на сливенските историци, краеведът Васил Дечев е част от екипа, който работи по преиздаването на том 3 от книгата „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков. Третият том от най-сливенската книга излиза от печат на 18 юли.

- Г-н Дечев, след няколко седмици излиза от печат том 3 на „Опит за история на град Сливен”. Разкажете ни повече за тази най-ценна сливенска книга.

- Идеята за издаването на „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков има доста дълга предистория. Първият том е издаден през 1911 година, а третият том - чак през 1929 година. Години са минали, въпреки желанието на много сливенци да се преиздаде тази книга, тъй като тя е основата за разработването на историята на града, макар и нецялостна и пълна. Трябва да отбележим, че преди всичко издаването се дължи на инициативата на различни обществени и граждански организации. За самото издаване на книгата е виновна преди всичко Сливенската културна дружба в София, която поема събирането и на материали, и на средства.

Интересът на гражданите на Сливен към нея бе доста голям, затова преди години се появи инициативата тя да бъде преиздадена, като при първия том в голяма степен се включи Институтът по българска история и по-специално Тончо Жечев и неговият сътрудник Илия Тодоров, който подготви книгата за печат.

Трябва да отбележим, че е минало времето на историците-енциклопедисти. Навремето Табаков е можел да събере и систематизира информация за един много голям период, докато сега вече почти няма такива специалисти. Затова се наложи при това преиздаване да има забележки и коментари. Те се наложиха и поради това, че все пак историята до голяма степен е и наука, която се развива. Самият Табаков казва, че е намерил повече материали в чужбина, в чужди библиотеки, отколкото в наши. В онези години още е нямало и събрани архиви, всичко е било пръснато. Табаков е положил огромен труд и то благодарение на своята дипломатическа дейност.

- Каква конкретно беше вашата роля при подготовката на преиздаването на том 3?

- За преиздаването на този том научих от Николай Бъчваров и проф. д-р Иван Русев. Те ме потърсиха. Третият том обхваща два основни раздела: икономика и бит и фолклор. Аз направих бележки и коментари към различните теми вътре, работих върху идентификацията на всички имена, включени в изданието, и върху обясненията на доста турски и арабски думи, използвани в книгата.

- Кое ви впечатлява най-много в тази книга?

- Още като ученик в прогимназията, не помня коя година, преди 9 септември беше, четох първия том на Историята. По-късно прочетох и втория том, а като студент си набавих и третия том. Всеки, който чете тази книга и вникне напълно в нея, просто остава изумен от факта как може един човек, ненавършил 40 години, при това дипломат, наред с другата си работа, да събере и систематизира толкова много материал от най-различни периоди и направления. Днес е почти невъзможно.

.................................................................

Книгата се издава с помощта на Общински фонд „Култура”, който отпусна 2500 лв. за преиздаването на книгата. Това позволява луксозното издание да бъде реализирано на минимална цена. За набирането на останалата част от нужните за отпечатването средства, сдружението е подготвило специални ваучери на стойност 15 лв. Всеки, купил ваучер, ще получи книгата веднага след нейното отпечатване - 18 юли 2018 г. Купилите ваучери ще бъдат заведени в специален регистър и при тяхно съгласие имената им ще бъдат публикувани на страницата, свързана с преиздаването на книгата - „Опит за история на гр. Сливен“.

Вече над 100 души са отделили от личните си средства за подпомагане издаването на луксозното издание и са купили ваучери. Отделно от това са постъпили и няколко дарения от родолюбиви сливенци. Ваучери все още могат да се купят от галерия „Седем” на ул. „Ген. Столипин” № 26.

Инициативата е подкрепена от фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен”, гарантирана е от Управителния съвет на сдружение „Войводите на Сливен”, и е под финансовия надзор на счетоводител и нотариус.

Повече информация на тел. 044/411832 - ОДФ-Сливен; СВС 0889950015 - Камелия Михова.

Посещения: 772

ОДФ отново гостува на фестивала в Котел

  

От 22 до 24 юни в Котел се проведе фестивалът „Етноси, багри и котленски килими“, а фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” за втори път гостува там с интересни творчески работилници. В различните майсторилници всеки желаещ можеше да оцвети сам котленски килим или народна носия, да създаде шевица-шедьовър върху хартия, да се включи в направата на най-дългото коланче, изтъкано на вертикален стан. Модератор на повечето от творческите работилници бе председателят на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” Дора Куршумова.

Много деца от Варна, Габрово, София, Сливен, Бургас и, разбира се, Котел се включиха с интерес в оцветяването на носии, шевици и килими. Присъстващите имаха възможност и сами да украсят торбички с щампа - така както в Котел преди век са изработвали прочутите сини хаджийски престилки. За всички, които се справиха добре с творческите задачи, имаше награди.

Децата, които оцветяваха носии, участваха в кампанията на ОДФ-Сливен и ОБщина Сливен „Да съхраним българските традиции и обичаи”, посветена на българското европредседателство. В края на майсторилницата те получиха като награда книжката за оцветяване „Сръчността на българката”, в която има лично послание от българския еврокомисар Мария Габриел.

Посещения: 680

“Настоящият сайт стана възможен благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България”. Изразените тук становища са на авторa и не отразяват непременно мнението на ФРГИ.”
Изграден от Abstract-Design.com

Top Desktop version